Czas na zmianę – aktywizacja
osób młodych

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Pośrednictwo

Analiza potrzeb, poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne, pośrednictwo pracy

Szkolenia

kursy zawodowe kończące się formalnym potwierdzeniem nabytych kwalifikacji

Staże

Uczestnicy projektu odbędą 5 miesięczny płatny staż zawodowy

W ramach projektu oferujemy
  • Stypendium szkoleniowe
  • 5 miesięczne staże zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Zwrot kosztów dojazdu na indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy szkolenia zawodowe wg potrzeb, staże zawodowe
  • Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną w trakcie odbywania poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkolenia zawodowego.
Oferowane formy wsparcia
  • Identyfikacja potrzeb uczestnika – Indywidualne Plany Działania
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe
  • Warsztaty grupowe z poradnictwa zawodowego
  • Szkolenia zawodowe wg potrzeb

O projekcie

Zapisz się już dziś!

Zdobądź zmień zawód. Udział w projekcie jest bezpłatny!

Praca marzeń