Rekrutacja

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno – Gospodarcze informuje, że rekrutacja do projektu „Czas na zmianę – aktywizacja osób młodych” została zakończona z dniem 30.04.2019


Rekrutacja do projektu

Kryteria formalne dla Kandydatów na Uczestników Projektu „Czas na zmianę – aktywizacja osób młodych”:
  • Wiek 15-29 lat
  • Osoba niepracująca
  • Osoba nieucząca się
  • Zamieszkanie na terenie województwa podkarpackiego
Kryteria dodatkowo punktowane:
  • Osoby o niskich kwalifikacjach – 3 pkt
  • Brak doświadczenia zawodowego – 3 pkt
  • Brak/ zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe – 2 pkt
  • Brak środków na podniesienie kwalifikacji – 2 pkt

Ilość możliwych punktów do uzyskania to max. 10.
W przypadku równej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły od 01.01.2019r. do 30.04.2019r.
Kandydaci zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi oświadczeniami – formularz może być wypełniony odręcznie lub komputerowo.

 

Rekrutacja prowadzona jest:
Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze
ul. Warszawska 5/7
35-205 Rzeszów
Tel. (17)8522760, 693-425-801

oraz w punktach rekrutacyjnych:
Galeria Miejska Calvados, I piętro
ul. Rynek 15,
38-100 Strzyżów,
Tel. 667-634-717

ul. 3 Maja 13,
38-200 Jasło


Zaproszenie do udziału w projekcie

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza do udziału w projekcie pn. „Czas na zmianę – aktywizacja osób młodych ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie.