Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

 


Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe nr 1/1.2.1

Na przeprowadzenie w ramach projektu „Czas na zmianę – aktywizacja osób młodych”
Indywidualnego Doradztwa Zawodowego
Poradnictwa zawodowego grupowego
Poradnictwa zawodowego indywidualnego

Szczegółowe informacje w załącznikach:

 


Wyniki postępowania

Oferty zostały złożone przez:
1. Konsorcjum:
• Agata Zając, zam. 36-072 Świlcza 435B
• Agnieszka Walczyk, zam. 39-120 Sędziszów Małopolski, ul Południowa 15a
• Anna Bednarska, zam. 37-100 Łańcut, Sonina 536
• Karolina Król, zam. 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 7/143
• Małgorzata Lipińska, zam. 36-062 Zaczernie 949
• Grażyna Sondej, zam. 39-127 Będziemyśl 173D
2. Joanna Woźniak, zam. 35-309 Rzeszów, ul Podwisłocze 38a/41
3. Ewa Bar, zam. 37-120 Markowa1804

Wyniki postępowania:

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadań do zapytania ofertowego nr 1/1.2.1 z dnia 22.03.2019r. informujemy, że do każdej części wybrano następującego Wykonawcę:
Konsorcjum:
• Agata Zając, zam. 36-072 Świlcza 435B
• Agnieszka Walczyk, zam. 39-120 Sędziszów Małopolski, ul Południowa 15a
• Anna Bednarska, zam. 37-100 Łańcut, Sonina 536
• Karolina Król, zam. 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 7/143
• Małgorzata Lipińska, zam. 36-062 Zaczernie 949
• Grażyna Sondej, zam. 39-127 Będziemyśl 173D

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Część A
Przeprowadzenie Indywidualnego Doradztwa Zawodowego – Opracowanie Indywidualnych Planów Działania realizować będą:
• Agata Zając, zam. 36-072 Świlcza 435B
• Anna Bednarska, zam. 37-100 Łańcut, Sonina 536
• Małgorzata Lipińska, zam. 36-062 Zaczernie 949
• Grażyna Sondej, zam. 39-127 Będziemyśl 173D
Data wpłynięcia: 29.03.2019. Cena 100,00 zł za 1 godzinę. Całkowity koszt brutto: 20 000,00 zł

Część B
Przeprowadzenie „Poradnictwa Zawodowego grupowego” dla 5 grup 10 osobowych realizować będą:
• Agnieszka Walczyk, zam. 39-120 Sędziszów Małopolski, ul Południowa 15a
• Karolina Król, zam. 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 7/143
Data wpłynięcia: 29.03.2019. Cena 100,00 zł za 1 godzinę. Całkowity koszt brutto: 9 000,00 zł

Część C
Przeprowadzenie „Poradnictwa Zawodowego indywidualnego” realizować będą:
• Agata Zając, zam. 36-072 Świlcza 435B
• Anna Bednarska, zam. 37-100 Łańcut, Sonina 536
• Małgorzata Lipińska, zam. 36-062 Zaczernie 949
• Grażyna Sondej, zam. 39-127 Będziemyśl 173D Data wpłynięcia: 29.03.2019. Cena 100,00 zł za 1 godzinę. Całkowity koszt brutto: 15 000,00 zł

Razem całkowity koszt brutto Części A, B, C: 44 000,00 zł
Dziękujemy za złożenie ofert.